Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt danh hiệu nông thôn mới vào cuối năm 2017, Thị xã Bình Minh đã và đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *