Sáng nay, thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ bất thường đóng góp Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 10, nhiệm kỳ 2010- 2015 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa 11, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *