Năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương và  sự đoàn kết, chung tay góp sức của người dân, tỉnh Vĩnh Long đã có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 45 xã, chiếm hơn 50% tổng số xã của toàn tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *