Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ngoài sự đầu tư về cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, ý thức của người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *