Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ ở huyện Vũng Liêm luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, còn phải kể đến nhận thức đúng đắn của người dân nói chung, gia đình và bản thân thanh niên nói riêng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *