Những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở thị xã Bình Minh đã được đông đảo người dân hưởng ứng. Qua đó đã góp phần nâng cao sức khỏe, hiệu quả làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *