Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh vừa tổ chức đoàn khảo sát công tác thu thập thông tin về sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại tất cả các xã, phường trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *