Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thí điểm thực hiện chủ trương thành lập Văn phòng thị xã Bình Minh trên cở sở hợp nhất Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *