Nhằm góp phần tạo an sinh xã hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn có nhiều quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng lao động nghèo trong tỉnh. Chính nhờ sự hỗ trợ này, cộng với tinh thần vượt khó, cần cù, chí thú làm ăn, tết cổ truyền năm nay, nhiều gia đình lao động nghèo đã có một mùa xuân vui tươi, đầm ấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *