Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long vẫn còn thấp, chỉ đạt  trên 40% nguồn vốn được phân bổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *