Nhằm đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những ngày qua, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tập trung nhân lực, máy móc – thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản trong năm. Ghi nhận sau đây tại một số công trình giao thông trọng điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *