Với mong muốn để mọi người dân, nhất là những người có hoản cảnh khó khăn được chăm sóc y tế khi ốm đau, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động phong trào tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Món quà không chỉ có ý nghĩa lớn đối với người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *