Đánh cắp số phận

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông, giám sát phòng bệnh đau mắt đỏ; phối hợp với các ban, ngành tại địa phương để hướng dẫn triển khai truyền thông các biện pháp phòng, chống lây nhiễm; thường xuyên, chủ động theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn để kịp thời có các biện pháp phòng chống và truyền thông phù hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *