Chủ đề của năm an toàn giao thông năm nay là "Siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện và kinh doanh vận tải có điều kiện – Tính mạng con người là trên hết”. Do vậy, tỉnh Vĩnh Long tăng cường kiểm tra hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *