Đánh cắp số phận

Thực hiện chỉ đạo của Bộ công thương về tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành 389 của tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra được 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên điạ bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *