Quản lý, xử lý rác thải khu vực nông thôn lâu nay luôn là nỗi trăn trở, bài toán khó với các địa phương và cả ngành tài nguyên môi trường. Bãi tập kết rác ở xa, nhân lực, phương tiện thu gom và cả thói quen bỏ rác của một bộ phận người dân còn hạn chế chính là rào cản không nhỏ để giải quyết hạn chế này. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn có phương án xử lý thu gom rác thải tập trung hiệu quả, đơn cử là tại một xã nông thôn mới thuộc huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã có cách làm riêng linh hoạt, sáng tạo trong xử lý rác hộ gia đình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *