Xuất phát từ quan điểm không chạy theo thành tích mà vấn đề là thực chất. Cho nên sau khi đạt xã nông thôn mới vào năm 2015, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, thì việc nâng chất tiêu chí, nhất là  tăng thu nhập, giảm hộ  nghèo  đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Long, huyện Mang Thít đặc biệt quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *