Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã  phát hiện và đình chỉ hoạt động một cơ sở sản xuất bánh kem không đủ thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *