Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự , huyện Tam Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *