UBND huyện Tam Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và bàn kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 6 tháng cuối năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *