Với quyết tâm cao và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp – Chương trình xây dựng NTM ở huyện Tam Bình giai đoạn 2015-2020 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã có 12/16 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và 4 xã còn lại đều đạt trên 15 tiêu chí.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *