Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tam Bình đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tícc cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng thực lực chính trị tại  địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *