Chiều nay, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm khoa học “xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay, thực trạng và đề xuất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *