Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho cán bộ chủ chốt các sở ngành tỉnh và các địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *