Ngày 28/9, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ Trung ương 7, khóa 9, gồm NQ số 23 về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; NQ số 24 về “công tác dân tộc”; và NQ số 25 về “công tác tôn giáo”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *