Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí, gia đình nuôi chứa lãnh đạo Tỉnh ủy trong thời kỳ kháng chiến ở thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *