Là xã có hơn 40% dân số là người dân tộc Khmer, thời gian qua, xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên và đang từng ngày đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *