Trong khuôn khổ tết quân dân gắn với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào khmer, các trò chơi dân gian được Huyện đoàn Tam Bình tổ chức để người dân địa phương cùng đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sự phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng hai dân tộc Kinh, Khmer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *