Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc và tăng cường hoạt động thanh tra việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *