Sở y tế tỉnh Vĩnh Long vừa thành lập đoàn giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID – 19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *