Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở TT và TT tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp thực hiện 25 cuộc kiểm tra tại 163 lượt cơ sở trên các lĩnh vực; chủ yếu là lĩnh vực Viễn thông- CNTT, Internet, xuất bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *