Chiều nay, Sở Thông tin-Truyền thông Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Luật báo chí năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *