Do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là giá vật tư, dịch vụ nông nghiệp ở mức cao nên vụ Thu Đông năm nay rất nhiều nông dân trồng lúa ở tỉnh Vĩnh Long bỏ vụ. Vì vậy, việc tìm nguồn thu nhập khác là một giải pháp để bà con nông dân ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *