Theo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Vĩnh Long, tổng hợp danh sách nhà ở cho người có công cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trong năm 2023 tổng cộng gồm 607 căn nhà, trong đó xây mới 49 căn, sửa chữa 558 căn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *