Hệ lụy của khai thác cát sông trái phép đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh không chỉ ảnh hưởng đến diện tích vườn cây ăn trái, nhà cửa của người dân các xã cù lao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *