Thời gian qua, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tinh thần xung kích, thi đua lao động sáng tạo, cống hiến sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *