Từng bước nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua ngành chức năng đã triển khai nhiều mô hình thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, bước đầu đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến cao trong ý thức người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *