Những năm gần đây, việc canh tác các giống lúa chất lượng cao được nhiều nông dân Vĩnh Long quan tâm thực hiện. Đây là xu hướng tất yếu và cũng là giải pháp hữu hiệu hiện nay, vì vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa gia tăng giá trị cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *