Vĩnh Long là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, với nhiều mặt hàng có chất lượng tốt và sản lượng lớn. Để chủ động tìm đầu ra cho nông sản, người dân, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn đã linh hoạt trong sản xuất, phương án tiêu thụ, nhất là liên kết doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *