Sáng nay, Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 51 của Quốc hội khóa 14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *