Thiên tai đã không còn xảy ra theo quy luật nghìn năm, mà tính chất cực đoan hơn, diễn biến khó lường hơn, đòi hỏi công tác phòng chống phải sẵn sàng tâm thế chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *