Hiện nay, đang là thời điểm thu hoạch rộ vụ sầu riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. So với năm rồi, năm nay giá sầu riêng tăng cao nên nhà vườn rất phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *