Từ đầu năm đến nay, sạt lở ở tỉnh Vĩnh Long diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt, trong những tháng mùa nước nổi như hiện nay sạt lở diễn ra thường xuyên hơn, nhất là các xã cù lao trên sông Tiền, sông Cổ Chiên, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *