Ngay sau khi đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo các Đảng bộ còn lại tổ chức tốt đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đ/c Trương Văn Sáu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *