Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 4.269 ha lúa Đông Xuân bị nhiễm rầy nâu, tăng 1.720 ha so với tuần trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *