Rạch Cá Trê thuộc phường 3 và phường 4 – thành phố Vĩnh Long. Mặc dù thời gian qua đã nhiều lần được nạo vét, khơi thông dòng chảy nhưng hiện nay con rạch này vẫn bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *