Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai kế hoạch nâng cấp một số tuyến đường tỉnh trên địa bàn, với tổng kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *