Để giúp đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp, bên cạnh việc khơi nguồn để thanh niên có thể tự tin nuôi dưỡng và hiện thức hóa các ý tưởng khởi nghiệp, thời gian qua Huyện Đoàn Mang Thít chủ động xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Chính sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả này đã giúp nhiều bạn trẻ ở vùng nông thôn phát triển kinh tế gia đình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *