Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các bước để tiến hành bầu cử trưởng, phó trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *