Hàng năm, khi đến mùa mưa bão thì tình hình sạt lở ở các xã cù lao diễn biến phức tạp hơn đất liền. Do đó, công tác phòng, chống sạt lở ở những địa phương này được đặc biệt chú trọng , người dân cũng ý thức hơn trong gia cố đê bao, bảo vệ diện tích đất sản xuất của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *